0.00
0

İslam Nedir?

Meselemize öncelikle İslam’ın tarifiyle başlayalım: İslam: Allah-u Teâlâ’nın emirlerine boyun eğip, O’nun birliğine ve ibadetinde tek olup hiç bir ortağı olmadığına teslimiyet göstermek, bir olan Allah-u Teâlâ’ya ibadeti, O’nun yüce kitabında ve rasûlunun sünnetinde bildirdiği her şeye iman ile birlikte yerine getirmek, bir olan Allah-u Teâlâ’nın rızasını elde etmek için o ikisinde bildirildiği şekliyle amel …

Continue Reading

İbadet Nedir?

İbadet lügatte; boyun eğmek, itaat etmek, küçüklüğünü kabul etmek demektir. (Lisanul Arap, Kamusu’l Muhiyt. ) Şer’i manası ise; Allah-u Teâlâ’nın sevdiği, razı olduğu, kabul ettiği, emrettiği gizli ve açık bütün ameller ve sözlerdir. İşte bu, Allah-u Teâlâ’yı tam manada sevmekle birlikte, tam manada O’na boyun eğmek ve itaat etmeyi de içine alır. İbadetin sadece Allah-u …

Continue Reading

Kelime-i Şehadetin Manası Nedir?

La ilahe illallah’a şehadet şunları gerektirir: 1 – Allah-u Teâlâ’dan başka tapılanları reddedip onlardan beri olmak. İşte bu, Lâ ilâhe’nin manasıdır. Yani; ibadeti hak eden sadece Allah-u Teâlâ’dır. İlah edinilen sahte ilahlar ise asla ibadeti hak etmemektedirler. Ayrıca La ilahe sahte ilahlara ibadet eden müşriklerden de beri olmayı gerektirir. 2 – Sadece Allah-u Teâlâ’ya, Rasûlü …

Continue Reading

Kelime-i Şehadetin Şartları Nedir?

“La ilahe illallah”ı söyleyen kimseye fayda verebilmesi için aşağıdaki şartların gerçekleşmesi gerekir. Bu şartlar gerçekleşmeden günde bin sefer La ilahe illallah söylense bile, söyleyen kimseye fayda vermez. Şunun iyi bilinmesi gerekir ki; bu şartlardan kasıt, lafızları saymak veya ezberlemek değildir. Zira bu şartları gerçekleştirmiş ve ona göre hareket eden nice kimseler vardır ki, kendilerine “şartları …

Continue Reading

Tağut Nedir?

Tağut; Arapça bir kelime olup „tağa“ (haddini aştı) kökünden türemiştir ve „haddini aşan mahlûk“ demektir. Tağut: Kulu, Allah-u Teâlâ’ya ibadetten, dinde ihlâslı olmaktan, Allah-u Teâlâ’ya ve rasûlüne itaat etmekten engelleyen ve uzaklaştıran her şeydir. Bu, cinden ve insandan bir şeytan olabileceği gibi, ağaçlar, taşlar ve başka şeyler (nefis, hayvan, para, kadın, mezar) de olabilir. Hiç …

Continue Reading

Şirk Nedir?

Şirk nedir ve onu nasıl bilebiliriz ki ondan sakınabilelim? Zira biz onu tam bir bilgiyle bilmeyecek olursak, onu işlememiz her an ihtimal dahilindedir. O halde onu bilmemiz üzerimize farzdır. Ta ki onu işlemeyelim ve amellerimiz boşa gitmesin. Böylece Allah-u Teâlâ’ya mü’min ve Müslümanlar olarak kavuşabilelim.Şirk: Allah-u Teâlâ’nın Kur’an ve sünnette bildirdiği ibadetlerden birisini Allah-u Teâlâ’dan …

Continue Reading
X