0.00
0
İbadet Nedir?
İbadet lügatte; boyun eğmek, itaat etmek, küçüklüğünü kabul etmek demektir. (Lisanul Arap, Kamusu’l Muhiyt. )
Şer’i manası ise; Allah-u Teâlâ’nın sevdiği, razı olduğu, kabul ettiği, emrettiği gizli ve açık bütün ameller ve sözlerdir. İşte bu, Allah-u Teâlâ’yı tam manada sevmekle birlikte, tam manada O’na boyun eğmek ve itaat etmeyi de içine alır.

İbadetin sadece Allah-u Teâlâ’ya yapılması; ibadetin üç rüknu olan nüsuk, teşri ve velayetin sadece Allah’a yapılmasıyla olur.

Bu açıklamalardan hayatı bütünüyle kapsayan her şeyin ibadet olduğu anlaşılmaktadır. Allah-u Teâlâ’yı razı eden, kendisiyle Allah-u Teâlâ’ya yaklaşılan her söz, her amel veya inanç ibadet hükmünü alır.

Muhakkak ki; bir kuldan sadece Allah-u Teâlâ’ya ibadet etmesi istenildiğinde, öncelikle ondan, ibadetin kapsamlı ve genel manası istenir. Bu; kulun rükûda, secdede, boyun eğmekte, oruçta, hacda, adakta, sevgide, buğuzda, cihadda, fedakârlıkta, korkuda, tevekkülde, duada, ümitte, hüküm ve muhakemede ve bunlar gibi farz ve müstehap olan diğer bütün amellerde sadece Allah-u Teâlâ’ya ibadet etmesi demektir. Allah-u Teâlâ’nın şu sözü bu meseleyi en güzel şekilde ifade etmektedir:

“Ben, cinleri ve insanları sadece bana ibadet etsinler diye yarattım.” (Zariyat: 56)

Aynı şekilde Allah-u Teâlâ’nın şu sözü de bu manayı ifade etmektedir:

“De ki: “Namazım, kestiğim kurban, hayatım ve ölümüm Âlemlerin Rabbi olan Allah içindir. O’nun hiçbir ortağı yoktur. Müslümanların ilki olarak bununla emrolundum.” (En’am: 162 –163)

Namaz, zekât, oruç, hac gibi ameller nasıl sadece Allah-u Teâlâ’ya yapılıyorsa, hayatın değişik meseleleriyle ilgili diğer ameller de sadece Allah-u Teâlâ’ya yapılmalıdır. Hatta ölüm bile… Öyle ise kulun ölümü

, zamanımızdaki gibi adeta putlaştırılmış olan vatan, bayrak veya kâfir bir lider için değil, yalnızca Allah-u Teâlâ için olmalıdır.

İnsanların ibadet konusunda cehaletleri çok büyüktür. Bu sebeple ibadetin ne demek olduğunu, hangi konularda Allah-u Teâlâ’dan başkalarına ibadet ettiklerini, Allah-u Teâlâ ile birlikte ibadet ettikleri mahlûkların kim ve neler olduğunu, ibadeti yalnızca Allah-u Teâlâ’ya yapmaları gerektiğini ve Allah’a nasıl ibadet edeceklerini onlara anlatalım ki bu konuda cehaletlerini gidermiş ve hakkı ortaya koymuş olalım.
Kaynak: İşte Tevhid

İslam Nedir?

17 July 2021
Next Post

Bir cevap yazın

X